Skip to Content

อยู่กับธรรมชาติ

Description needed for SEO

อยู่กับธรรมชาติแบบเอาเวอร์จังเกิ้ลเฮ้าส์

หัวใจข้อแรกของการสร้างเอาเวอร์จังเกิลเฮ้าส์ Our Jungle House คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติในฐานะที่เราเป็นผู้มาทีหลัง

ในสมัยหนึ่ง เขาสก สุราษฎร์ธานี ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงทางการเมือง จึงทำให้รอดพ้นจากการสัมปทานป่าไม้ พื้นที่ป่าข้างในจึงยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก และเมื่อมีการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติเขาสก เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2523 พื้นที่ป่าบริเวณนี้ จึงได้รับการดูแล พ้นจากการเปิดป่าไป

รีสอร์ทเอาเวอร์จังเกิลเฮ้าส์ สร้างขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2528 โดยคุณริชาร์ด แซนด์เลอร์ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ลุงดิ๊ค ได้มีความตั้งใจที่จะให้รีสอร์ทได้นำเสนอความเป็นป่าดิบชื้นของเขาสกให้มากที่สุด ในการสร้างบังกะโลและบ้านต้นไม้แต่ละหลัง จึงใช้วิธีเลือกสร้างเป็นจุดๆ และเก็บต้นไม้เดิมไว้ให้มากที่สุด

ทุกวันนี้ บ้านพักแต่ละหลัง จึงอยู่ห่างกันจนให้ความรู้สึกว่าได้อยู่ในป่าเพียงลำพัง มีบ้านไม่กี่หลัง ที่ตั้งใจสร้างเคียงกันเป็นคู่ๆ เพื่อให้กลุ่มเพื่อนและครอบครัว อยู่ใกล้ชิดกันแต่ไม่ต้องนอนในบ้านเดียวกัน

พื้นที่ราวๆสองในสามของรีสอร์ทได้ถูกปล่อยให้เป็นไปตามกฏของป่า คือ ตรงไหนที่เมล็ดงอกงามได้ มีแสงส่องถึง ผืนดินมีความอุดมสมบูรณ์ ตรงนั้นก็จะกลายเป็นบ้านใหม่ของต้นไม้ท้องถิ่น หลายสิบปีต่อมา ทั่วพื้นที่ของเอาเวอร์จังเกิลเฮ้าส์จึงกลายเป็นป่าล้อมบ้านต้นไม้และบ้านบังกะโล สมกับชื่อ Our Jungle House แปลตรงตัวว่า “บ้านป่าของเรา”

รีสอร์ทสร้างและตกแต่งโดยพยายามที่จะลดผลกระทบต่อธรรมชาติ อย่างเช่น การติดตั้งไฟทางเดิน เราเลือกใช้แสงสลัวๆ ในการตามไฟทาง เพื่อไม่ให้แสงจ้าเกินไป ซึ่งจะรบกวนสัตว์ที่ออกมาหากินตอนกลางคืน และการสร้างบ้านแบบรับอากาศบริสุทธิ์ธรรมชาติ อยู่สบาย นอนอย่างมีความสุข โดยไม่ติดเครื่องปรับอากาศ เพราะขณะที่เครื่องปรับอากาศทำงานให้ความเย็นภายในห้อง ก็จะปล่อยลมร้อนออกมาทางส่วนที่เรียกว่าระบบระบายความร้อน(Condensing Unit) ที่อยู่ข้างนอกบ้าน รบกวนระบบนิเวศของป่าทั้งวันทั้งคืน

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงและใส่ใจคือการอยู่กับธรรมชาติให้เป็น เบียดเบียนให้น้อย ดูแลและปกป้องให้มาก

ถ้าอยากได้ประสบการณ์ใกล้ชิดธรรมชาติ การมาเที่ยวเขาสกและพักใกล้ป่า เป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้จริงๆ